Eddie Secotero Spiny Oyster Pendant

Eddie Secotero Spiny Oyster Pendant

Regular price $100.00 Sale price $125.00

Measures 2 1/4” x 1 1/4”.